Wat is een gebruikersvereniging?

Het Huisarts Informatie Systeem (HIS) vormt de kern van de praktijkvoering in de huisartsenpraktijk. Ieder HIS heeft gebruikers. Deze gebruikers (dokters, assistentes, POH-ers etc.) hebben wensen en ideeën met betrekking tot de gebruikte software. Omdat het voor de producent ondoenlijk is om alle gebruikers regelmatig naar hun mening te vragen, bestaan er gebruikersverenigingen. Zij vertegenwoordigen de leden (gebruikers) naar de producent toe. Maar ook hebben de gebruikersverenigingen (via NedHIS) een stem bij organisaties als NHG, LHV en andere koepels die beleid maken op dit gebied.
De actieve kern van de gebruikersvereniging bestaat uit tientallen enthousiaste gebruikers, voornamelijk huisartsen, die de automatisering in de praktijk een warm hart toedragen en zich actief inzetten voor de ontwikkeling van de huisartsinformatiesystemen.

ATLAS

Atlas is de gebruikersvereniging voor Promedico (ASP en VDF) en CGM Huisarts-gebruikers.
Regelmatig is er een overleg tussen het Atlas-bestuur en de directies van Promedico en CGM waarin het beleid ten aanzien van de HIS-sen wordt bepaald. Samen met de ontwikkelaars wordt de voortgang van de ontwikkeling van het pakket besproken en een jaarplan opgesteld. Atlas-leden testen nieuwe updates en releases op fouten en onvolkomenheden voordat de leden ze gaan gebruiken in de praktijk. Bij individuele problemen of conflicten helpt en bemiddelt de vereniging. Verder heeft Atlas met de leverancier een mantelovereenkomst die in samenhang met uw individuele contract de relatie tussen deze partijen vastlegt. Binnen deze overeenkomst bestaat ook een Service Level agreement (SLA), die vastlegt waar de leverancier minimaal aan moet voldoen.
Atlas-bestuursleden zijn vertegenwoordigd – via NedHIS – in verschillende overlegstructuren die zich bezig houden met de automatisering in de zorg, zoals LHV, NHG, Nictiz en VZVZ.

Wat krijgt u als lid?

  • Ondersteuning en enthousiaste collegae die zorgen dat het HIS blijft aansluiten op de huisartspraktijk.
  • 3x per jaar het blad SynthesHis
  • Een algemene ledenvergadering in maart.
  • Korting op het jaarlijkse geaccrediteerde NedHIS congres.
Besloten gedeelte