Wat is een gebruikersvereniging?

Het Huisarts Informatie Systeem (HIS) vormt de kern van de praktijkvoering in de huisartsenpraktijk. Ieder HIS heeft gebruikers. Deze gebruikers (dokters, assistentes, POH-ers etc.) hebben wensen en ideeën met betrekking tot de gebruikte software. Omdat het voor de producent ondoenlijk is om alle gebruikers regelmatig naar hun mening te vragen, bestaan er gebruikersverenigingen. Zij vertegenwoordigen de leden (gebruikers) naar de producent toe. Maar ook hebben de gebruikersverenigingen (via NedHIS) een stem bij organisaties als NHG, LHV en andere koepels die beleid maken op dit gebied.
De actieve kern van de gebruikersvereniging bestaat uit tientallen enthousiaste gebruikers, voornamelijk huisartsen, die de automatisering in de praktijk een warm hart toedragen en zich actief inzetten voor de ontwikkeling van de huisartsinformatiesystemen.

VeGOM

De Vereniging Gebruikersoverleg Medicom (VeGOM) is de onafhankelijke gebruikersvereniging van huisartsen, die met het huisartsinformatiesysteem Medicom werken. Iedereen die Medicom gebruikt, is automatisch lid van de VeGOM.
Gebruikerswensen staan centraal bij de doorontwikkeling van Medicom en Hapicom. PharmaPartners Huisartsenzorg wil graag weten welke wensen er leven en welke onderwerpen écht van belang zijn voor onze klanten. Dat bespreken we met de Adviesraad Huisartsenzorg, de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) en de Commissie Applicatiebeheer Hapicom (CAH). De huisartsen en zorgbestuurders die hierin zitting hebben, vertegenwoordigen alle gebruikers. De Vereniging Gebruikersoverleg Medicom (VeGOM) is de onafhankelijke gebruikersvereniging van huisartsen, die met het huisartsinformatiesysteem Medicom werken. Alle Medicom-gebruikers zijn lid van de VeGOM, tenzij zij aangeven dat zij daar bezwaar tegen hebben. Nieuwe gebruikers worden door PharmaPartners Huisartsenzorg geïnformeerd over het bestaan en de doelstellingen van de VeGOM, alsmede over hun automatische lidmaatschap. De VeGOM nodigt alle gebruikers jaarlijks uit voor een openbaar gebruikersoverleg.