Wat is een gebruikersvereniging?

Het Huisarts Informatie Systeem (HIS) vormt de kern van de praktijkvoering in de huisartsenpraktijk. Ieder HIS heeft gebruikers. Deze gebruikers (dokters, assistentes, POH-ers etc.) hebben wensen en ideeën met betrekking tot de gebruikte software. Omdat het voor de producent ondoenlijk is om alle gebruikers regelmatig naar hun mening te vragen, bestaan er gebruikersverenigingen. Zij vertegenwoordigen de leden (gebruikers) naar de producent toe. Maar ook hebben de gebruikersverenigingen (via NedHIS) een stem bij organisaties als NHG, LHV en andere koepels die beleid maken op dit gebied.
De actieve kern van de gebruikersvereniging bestaat uit tientallen enthousiaste gebruikers, voornamelijk huisartsen, die de automatisering in de praktijk een warm hart toedragen en zich actief inzetten voor de ontwikkeling van de huisartsinformatiesystemen.

OmniHis

De inbreng van de klanten, de huisartsen, staat voorop bij OmniHis. Tenslotte weten huisartsen als beste wat belangrijk is in een HIS! Via lidmaatschap van de OmniHis gebruikersvereniging draagt u actief bij aan de kwaliteit van uw HIS. Ervaren huisartsen testen nieuwe OmniHisScipio versies. De testers hebben levendig e-mailverkeer met applicatiebeheer en programmeurs en daar vaart de ontwikkeling wel bij. De wensen van de gebruikers worden behandeld en nieuwe ontwikkelingen worden in de gaten gehouden. Naar de visie en de wensen van de gebruikers wordt goed geluisterd.

Wat krijgt u als lid?

  • Ondersteuning en enthousiaste collegae die zorgen dat het HIS blijft aansluiten op de huisartspraktijk.
  • 3x per jaar het blad SynthesHis
  • 2x per jaar een algemene ledenvergadering (maart en november).
  • Korting op het jaarlijkse geaccrediteerde NedHIS congres.

www.omnihis.nl